Tehniskā rediģēšana


Tehniskie manuskripti ir saistīti ar specializētu tehnisko, datorzinātņu un fizikas terminu lietošanu. Mēs palīdzēsim nodrošināt jūsu akadēmisko darbu vai žurnālu rakstu gramatisko un formatējuma pareizību. Īpašu uzmanību pievēršam virsrakstiem un parakstiem zem grafikiem, tabulām vai diagrammām.


$2.50 (USD) par lapu, apjomam līdz 30 lapām par materiālu ar atsaucēm un izvērstām diagrammām, grafikiem un tabulām. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai vienotos par bezmaksas individuālu aprēķinu lielākiem projektiem.


Izmaksu aprēķināšana - lai noteiktu lappušu skaitu, lietojiet 12. lieluma burtus un dubulto atstarpi starp rindiņām, vai 250 vārdi standarta lappusē.


Izpildes laiks - projekti, kas nepārsniedz desmit lappuses, tiks izskatīti 24 stundu laikā.


                                        - lodziņā ierakstiet lappušu skaitu.

Ātri, lēti – angļu valodas teksta tehniskā rediģēšana
Ātri, lēti – angļu valodas teksta tehniskā rediģēšanaEditmachineLV.htmlEditmachineLV.htmleditmachine.lv
Ātri, lēti – angļu valodas teksta tehniskā rediģēšanaLV_Send_Material.html
Ātri, lēti – angļu valodas teksta tehniskā rediģēšanaLV_Resume_Security.html
Ātri, lēti – angļu valodas teksta tehniskā rediģēšanaLV_Contact.html
Ātri, lēti – angļu valodas teksta tehniskā rediģēšanaLV_Services.html